Sobota, 15 czerwca 2024

Jak sprawdzić poziom płynu chłodniczego?

23 listopada 2021

Płyn chłodniczy odgrywa kluczową i ważną rolę w utrzymaniu płynnej pracy samochodu. Niestety wielu kierowców poświęca niewystarczającą uwagę, jeśli chodzi o poziom płyny, co ostatecznie prowadzi do poważnych problemów w silniku. Dlatego każdy właściciel samochodu powinien okresowo monitorować poziom płynu. Ważna jest również wymiana starego płynu na nowy. Tylko w ten sposób możesz kontrolować wydajność układu chłodzenia i zapobiegać problemom z silnikiem.

Płyn chłodniczy: jakie ma zadanie?

Częstotliwość sprawdzania poziomu płynu chłodzącego zawsze zależy od typu pojazdu, a także od wieku pojazdu i jego ogólnego stanu technicznego. Jeśli zignorujesz regularne sprawdzanie poziomu płynu chłodzącego w silniku, może to prowadzić do problemów z układem napędowym.

Płyn chłodniczy to ciekła mieszanina wody i płynu niezamarzającego wlewana do układu chłodzenia. Zazwyczaj jest sprzedawany w postaci skoncentrowanej, którą przed wlaniem do układu chłodzenia samochodu miesza się z wodą w stosunku 50/50. Jednak to stężenie wody i płynu niezamarzającego można zmieniać w zależności od warunków eksploatacji samochodu. Na przykład w regionach północnych, gdzie zimą występują niskie ujemne temperatury, można zmniejszyć stosunek wody do płynu niezamarzającego. Środek przeciw zamarzaniu można zastosować w postaci skoncentrowanej. Wszystko zależy od tego, w jakiej temperaturze zamierzasz używać swojego samochodu. Pamiętaj, że im więcej dodasz środka przeciw zamarzaniu, tym wyższy będzie punkt zamarzania płynu.

Można również zmniejszyć zawartość płynu niezamarzającego, dodając więcej wody do układu chłodzenia. W ten sposób oczywiście zmniejszasz granicę temperatury zamarzania chłodziwa, ale z drugiej strony zwiększasz granice temperatury wrzenia. Na przykład w ten sposób można uniknąć zagotowania płynu niezamarzającego podczas pracy maszyny w gorącym klimacie.

Płyn chłodniczy z czasem może wyparować i utracić swoje właściwości chemiczne. Ze względu na utratę właściwości fizykochemicznych, płyn niezamarzający przestaje spełniać swoje zadanie, a silnik twojego samochodu przestaje być chłodzony. Może to prowadzić do katastrofalnych konsekwencji. Co więcej - nieodwracalnych. Dlatego tak ważne jest sprawdzanie płynu chłodniczego.

Dowiedz się jak uzupełnić płyn chłodniczy na stronie https://autokosmetykaranking.pl/poradnik/jak-uzupelnic-plyn-chlodniczy/cdne_tinf

Sprawdzanie płynu chłodniczego

Jaki powinien być poziom płynu chłodniczego w zbiorniku?

Gdy poziom płynu jest niewystarczający, na desce rozdzielczej powinien pojawić się wskaźnik ostrzegający kierowcę o problemie. Jednak układ chłodzenia często nie jest wyposażony w specjalne czujniki. Dlatego ustalenie, że poziom płynu jest zbyt niski, może być trudne.

Gdy silnik pracuje normalnie, spala paliwo z określoną szybkością. Jednak niektóre części układu paliwowego, takie jak filtry paliwa, filtry powietrza, czujnik masowego przepływu powietrza i sondy lambda, z czasem ulegają zabrudzeniu i zużyciu. Brak ich wymiany (co jest najczęstszą przyczyną zwiększonego zużycia paliwa) spowoduje, że silnik zużyje więcej paliwa niż zwykle, co ma wpływ na poziom zużycia płynu chłodniczego.

Często zdarza się, że poziom płynu jest niewystarczający, ponieważ dochodzi do wycieku przez nieszczelną złączkę, uszkodzone rury lub grzejnik. Ponadto przyczyną problemu może być wada uszczelki głowicy cylindrów. W rezultacie płyn miesza się z olejem w silniku. Wszystko to prowadzi do tego, że części silnika będą słabo nasmarowane. Oczywiste jest, że eksploatacja auta w takiej sytuacji spowoduje jego awarię. Z tego powodu ważne jest, aby wiedzieć, jaki powinien być poziom płynu i okresowo go sprawdzać.

Skąd mam wiedzieć, jaki powinien być poziom płynu niezamarzającego? Aby to zrobić, musisz sprawdzić zbiornik wyrównawczy, do którego wlewa się płyn niezamarzający. Są tam napisy: „Min” i „Max”. Optymalny poziom płynu niezamarzającego powinien być taki, aby osiągnął środek odległości między wartościami minimalnymi i maksymalnymi.

Zdarza się jednak, że nie ma napisów. Jaki powinien być poziom płynu niezamarzającego w tym przypadku? Przeprowadź kontrolę wzrokową, płyn niezamarzający w zbiorniku powinien wynosić 50% jego objętości. Gdy nie jest możliwe określenie w ten sposób poziomu płynu niezamarzającego, należy zmierzyć głębokość zbiornika. Aby to zrobić, musisz użyć czystego sztyftu. Następnie w razie potrzeby należy dodać płyn niezamarzający, skupiając się na tym, aby jego poziom wynosił do połowy zbiornika.

Ważne: można stosować wyłącznie płyn niezamarzający zalecany przez producenta samochodu. Dodawany płyn chłodzący powinien pasować do oznaczeń i odcieni tego, który już znajduje się w zbiorniku. Poziom płynu niezamarzającego nie może być niższy niż znak „Min” na zbiorniku wyrównawczym. Nie należy również wlewać płynu powyżej normy. Zarówno w pierwszym, jak i w drugim przypadku silnik nie będzie działać poprawnie.